Argomento / testi


Poesie inedite (1917-1925)

Lorca, Federico Garcia - Milano, 1988
Garzanti
15 Eur
testi


Canti andalusi e poesie

Lorca, Federico Garcia - Roma, 1978
Newton Compton
5 Eur
testi


Poesie

Luzi Mario - Milano, 1974
Garzanti
10 Eur
testi


L’idea simbolista

Luzi, Mario (a cura di) - Milano, 1976
Garzanti
8 Eur
testi


Ricerche erotiche

Majorino, Giancarlo - Milano, 1986
Garzanti
7 Eur
testi


Il nuovo Spoon River

Masters, Edgar Lee - Roma, 1979
Newton Compton
7 Eur
testi


Poesie

Melville, Herman - Firenze, 1957
Fussi
10 Eur
testi


Mendes

Poesia libertà

Mendes, Murilo - Milano, 1971
Accademia
8 Eur
testi


Neruda

Poesia d’amore

Neruda, Pablo - Milano, 1971
Nuova Accademia
13 Eur
testi


Neruda


Neruda

Fine del mondo

Neruda, Pablo - Milano, 1972
Accademia
8 Eur
testi


Neruda

100 sonetti d’amore / Canzone di gesta

Neruda, Pablo - Milano, 1973
Accademia
8 Eur
testi


Noventa

Versi e poesie

Noventa, Giacomo - Verona, 1975
Mondadori
15 Eur
testi


Poesie

Otero, Blas de - Parma, 1962
Guanda
15 Eur
testi


Que trata de Espana

Otero, Blas de - Parma, 1967
Guanda
13 Eur
testi


Da Nietzsche a Rilke. La moderna poesia tedesca

Paoli, Rodolfo (a cura di) - Milano, 1970
Sansoni-Accademia
10 Eur
testi


La poesia popolare italiana

Pasolini, Pier Paolo - Milano, 1960
Garzanti
10 Eur
testi


Le ceneri di Gramsci

Pasolini, Pier Paolo - Milano, 1957
Garzanti
60 Eur
testi


Imminenza dell’ignoto

Pessoa, Fernando - Milano, 1972
Accademia
15 Eur
testi


Petofi

Poesie

Petofi, Sandor - Milano, 1965
Nuova Accademia
5 Eur
testi