Argomento / jazz


Armstrong

Satchmo. La mia vita a New Orleans

Armstrong, Louis - Milano, 1970
Garzanti
6 Eur
jazz


Berendt

Fotostoria del jazz

Berendt, Joachim Ernst - Milano, 1979
Garzanti
40 Eur
jazz


Trecento anni di jazz 1619-1919

De Stefano, Gildo - Milano, 1986
SugarCo
12 Eur
jazz


Lester Young

Franchini, Vittorio - Milano, 1961
Ricordi
7 Eur
jazz


Jazz

Francis, André - Verona, 1961
Mondadori
7 Eur
jazz


James

Dizzy Gillespie

James, Michael - Milano, 1961
Ricordi
7 Eur
jazz


Il jazz

Lang, Iain - Verona, 1950
Mondadori
8 Eur
jazz


Leydi

Sarah Vaughan

Leydi, Roberto - Milano, 1961
Ricordi
7 Eur
jazz


Lodetti

Alle radici del jazz

Lodetti, Antonio - Milano, 1990
Gammalibri/Kaos Edizioni
8 Eur
jazz


Mauro

Louis Armstrong, il re del jazz

Mauro, Walter - Milano, 1979
Rusconi
8 Eur
jazz


Il jazz in Italia. Dalle origini al dopoguerra

Mazzoletti, Adriano - Roma-Bari, 1983
Laterza
13 Eur
jazz


Ecco i blues

Mezzrow, Milton; Wolfe, Bernard - Milano, 1956
Longanesi
8 Eur
jazz


Una storia del jazz

Roncaglia, Gian Carlo - Venezia, 1980-82
Marsilio
30 Eur
jazz


Italia jazz oggi

Roncaglia, Gian Carlo - Anzio, 1995
De Rubeis
8 Eur
jazz


Charlie Parker

Russell, Ross - Milano, 1978
Milano Libri
15 Eur
jazz


Schiozzi

Count Basie

Schiozzi, Bruno - Milano, 1961
Ricordi
7 Eur
jazz


Storia del jazz

Stearns, Marshall W. - Milano, 1957
ELI
12 Eur
jazz